Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή / και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού

Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή / και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα

Read More »

Ανάθεση προμήθειας τουριστικού υλικού ( Επανεκτύπωση Τουριστικού Οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας )

Ανάθεση προμήθειας τουριστικού υλικού ( Επανεκτύπωση Τουριστικού Οδηγού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/

Read More »