Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Π.Ε ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με κωδικό 2019ΕΠ05610023 της Σ.Α. ΕΠ0561 του Π.Δ.Ε. και χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, ΤΗΛ. 2237352433 Τεχνικών Προδιαγραφών ΗΜ Εξοπλισμού_ΑΑ Τεχνικής Περιγραφής ΗΜ Εξοπλισμού _AA ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΑ

Read More »

Έργο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος και λοιπών εργασιών οδικών αξόνων αρμοδιότητας συντήρησης Δήμου Δελφών ( Περιοχή Επτάλοφου-Προσακου, Δέσφινας – «Κτήμα Κλέτσα»)»

Έργο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος και λοιπών εργασιών οδικών αξόνων αρμοδιότητας συντήρησης Δήμου Δελφών (Περιοχή Επτάλοφου-Προσακου, Δέσφινας -«Κτήμα Κλέτσα»)» Στοιχεία επικοινωνίας: Α.ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ 2265350562, Α.ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 2265350568 οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___195197 περιληψη

Read More »

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των δυο αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 και σε συμφωνία με την Δ30/Α3/232785/21- 7-2022 (ΑΔΑ:ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των δυο αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του

Read More »

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των δυο αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4850/2021 και σε συμφωνία με την Δ30/Α3/232785/21- 7-2022 (ΑΔΑ:ΩΧ8Ξ465ΧΘΞ-5ΣΥ) εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των δυο αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την υλοποίηση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του

Read More »

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”

Τηλ.: 2261350245 e-mail: dvitta@pste.gov.gr Πληρ.: Δήμητρα Βήττα 22PROC011909363 ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΑΧΩΒΑ 22PROC011909524 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΑΧΩΒΑ espd-request_ΑΡΑΧΩΒΑ_SIGNED Έντυπο_Οικονομικής_προσφοράς_Έργου_SIGNED ΕΣΥ_ΑΡΑΧΩΒΑ_SIGNED ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΡΑΧΩΒΑ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΡΑΧΩΒΑ_SIGNED ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΑΡΑΧΩΒΑ_SIGNED   21-26_01_GEO_S02 PLAN VIEW-MEASURES 21-26_01_GEO_S03

Read More »