Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό

Read More »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας με προϋπολογισμό 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας με προϋπολογισμό 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.500,00€ χωρίς

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Read More »

Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό δίκτυο Νο3 Σεργουλας-Γλύφας και στον Ε.Ο. 48 στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου

Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό δίκτυο Νο3 Σεργουλας-Γλύφας και στον Ε.Ο. 48 στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου i.kolovos@pste.gov.gr, ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΒΟΣ , ΤΗΛ. 2265350564 δημοσιοποιηση συμβασησ 1.814.000

Read More »

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλιβερίου της Π.Ε. Εύβοιας.

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλιβερίου της Π.Ε. Εύβοιας. ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Λ.ΧΑΪΝΑ 93. ΧΑΛΚΙΔΑ.

Read More »