ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.542.500,00 ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Read More »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η N. 4 εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η N. 4 εφαρμογη Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την« ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Read More »

Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας για 1 έτος με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας για 1

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας Υλικών Προσωρινής Στέγασης Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές

«Προμήθεια Υλικών Προσωρινής Στέγασης Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές» Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2,

Read More »

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου «Απομάκρυνση επικίνδυνων ογκόλιθων από θαλάσσιο τμήμα λιμένα, κατασκευή κλίμακας, εξοπλισμός αδειοδοτημένων αγκυροβολιών λιμένα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας έργου «Απομάκρυνση επικίνδυνων ογκόλιθων από θαλάσσιο τμήμα λιμένα, κατασκευή κλίμακας, εξοπλισμός αδειοδοτημένων αγκυροβολιών λιμένα Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132,

Read More »

Νέες διακλαδώσεις Κεντρικού οδικού άξονα- κορμού Βόρειας Εύβοιας προς παράκτιες ζώνες

Νέες διακλαδώσεις Κεντρικού οδικού άξονα- κορμού Βόρειας Εύβοιας προς παράκτιες ζώνες Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΤΗΛ: 2221353695- 2221353840, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ

Read More »