Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα Δρομολόγια

Πρόσκληση σε επαναληπτική διαπραγμάτευση για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2016-2017, με κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη

Read More »

Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών Emails   :

Read More »

Π.Ε.Εύβοιας: Ασφάλιση πυρός και σεισμού του μεγάρου της Π.Ε.Εύβοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

Read More »

Ορθή επανάληψη-Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη μεταστέγαση της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Φθιώτιδας

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  ,προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισµό για την ανάθεση  του  έργου:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ∆.Α.Ο.Κ.  ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ»

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα Δρομολόγιαμε κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017  – Νέα Δρομολόγιαμε κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

Read More »

ΠΕ Φωκίδας:Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μαθητικών δρομολογίων

ΠΕ Φωκίδας:Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μαθητικών δρομολογίων   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, ΤΗΛ.:2265350644, Γιδογιάννου 37-Άμφισσα, 33100 Πληροφορίες: Ξανθούλη

Read More »