Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας

Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού e-mail :

Read More »

Ακτομηχανική μελέτη έργων προστασίας και ανάπλασης διαβρούμενης ακτής παραλίας Ηλίων Ν.Εύβοιας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ προκηρύσσει “Συνοπτικό Διαγωνισμό” για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Read More »

Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμμάτων και ποταμών απο φερτά υλικά της Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2016-2017

Π.Ε.Φωκίδας:Συντήρηση αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμμάτων και ποταμών απο φερτά υλικά της Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2016-2017   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε.Φωκίδας, Δ/νση

Read More »

Π.Ε.Φωκίδας: Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επι της οδού αρ.4 Δέσφινα έως όρια νομού

Π.Ε.Φωκίδας: Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας επι της οδού αρ.4 Δέσφινα έως όρια νομού   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων τηλ.

Read More »

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017 Υποέργο:«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ.αριθμ. 27 Εθνικής οδού Άμφισσα-Γραβιά-Όρια Νομού-Γ Φάση»

Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016 και 2017 Υποέργο:«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος, τεχνικών έργων και σήμανσης της υπ.αριθμ. 27 Εθνικής οδού Άμφισσα-Γραβιά-Όρια Νομού-Γ

Read More »