Π.Ε.Φωκίδας:Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκαπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ

Read More »

Μεταφορά μαθητών στα πλαίσια της παράτασης μαθητικών δρομολογίων μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας για τρία σχολικά έτη 2017-2018,2018-2019 και 2019-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ

Read More »

Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας έτους 2017

Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου  προμήθειας χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας έτους 2017   Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Read More »

Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Εύβοιας-Β Φάση

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: «Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Εύβοιας-Β Φάση»   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας, τηλ.2221353818-2221353805, Λεωφ.Χαινά 93-Χαλκίδα, 34100

Read More »

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση  Προκήρυξης για την«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΣΕ» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. 121388/3470/9-6-2017 Διακήρυξης(ΑΔΑΜ:17PROC006307815)  

Read More »

Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Σ.Ε., Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα

Read More »