ΠΕ Βοιωτίας: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τριών (3) δρομολογίων για μεταφορά μαθητών σχ.μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης(χωρίς δημοσίευση προκήρυξης)  τριών (3) δρομολογίων για μεταφορά μαθητών σχ. μονάδων Π.Ε. Βοιωτίας               Στοιχεία επικοινωνίας:                                                                                              Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση

Read More »

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός  προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Read More »

Εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας

Η  ∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού  της  Π.Ε.  Εύβοιας  προκηρύσσει  ∆ηµόσιο  Ανοικτό Πλειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό  µε  προφορικές  προσφορές  για  την  εκµίσθωση  του  κυλικείου  του Μεγάρου  της  Π.Ε. 

Read More »

Yπηρεσίες μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, με Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά για τo σχολικό έτος 2016-2017

Διενέργεια  διαγωνιστικής διαδικασίας  για την ανάθεση  υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής  αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, με Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά για

Read More »

Προμήθεια με λειτουργική μακροχρόνια μίσθωση (Operational leasing) ισχύος (5) ετών, σαράντα ενός (41) επιβατικών αυτοκινήτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

Read More »