Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΑΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης νομού Ευβοίας για δύο (2) έτη

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΔΑΣΥ και των Δ/νσεων

Read More »

Εγκατάσταση Δικτύου Υδρομετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Πλημμυρικών Φαινομένων

«Εγκατάσταση Δικτύου Υδρομετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Πλημμυρικών Φαινομένων» Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 – , Ταχ. Δ/νση: Λ.

Read More »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: Κατασκευή κρηπιδότοιχου Ανατολικής Παραλίας και Συντήρηση Χ.Ζ.Λ. Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: Κατασκευή κρηπιδότοιχου Ανατολικής Παραλίας και Συντήρηση Χ.Ζ.Λ. Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας Τηλ.: 2261350249 e-mail:emihali@pste.gov.gr Πληρ.: Ελένη Μιχάλη 23proc013295876 προσκληση

Read More »

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τριών άγονων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών στο Νομό Φωκίδας

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τριών άγονων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών στο Νομό Φωκίδας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100

Read More »

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Υποέργο :«KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΔΟΜΟΚΟΥ με Κωδικό CPV: 45231300-8

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το Υποέργο :«KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ.

Read More »