242971/14-11-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων  για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο «Χειμερινή συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας περιόδου 2023-2024».

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713 Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του

Read More »

Διακήρυξη Νο 12/2023 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας»

Διακήρυξη Νο 12/2023 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Π.Ε. Φθιώτιδας» Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.,

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων ΠΕ Βοιωτίας έτους 2023»

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων ΠΕ Βοιωτίας έτους 2023» Τηλ.: 2261350244 Πληρ.:  Ντάης Χρήστος e-mail:

Read More »

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του ΄Έργου : «Kατασκευή υδροδοτικού φράγματος, εξωτερικού υδραγωγείου και διυλιστηρίου πόσιμου νερού στον Δ. Δομοκού» με ΕΣΗΔΗΣ 201570

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του ΄Έργου : «KATΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ Δ.

Read More »

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Τηλ.: 2261350290, 249 FAX: 2261350265 ΠΕΡΙΛΗΨΗ αναρτεα διακηρυξη με παραρτηματα_τηλεμετρια 2023-2024 espd-request-v2-τελικο 5_παραρτημα iv- υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς    

Read More »

03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α&Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” ΜΕΣΩ ΔΣΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 417.092,99 ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25

03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α&Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 &

Read More »