Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 19.225 Τ.Μ. του αμπελουργικού φυτωρίου ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ του Δήμου Αλιάρτου αρ. 600 της Π.Ε. Βοιωτίας

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 19.225 Τ.Μ. του αμπελουργικού φυτωρίου ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ του Δήμου Αλιάρτου αρ. 600 της Π.Ε. Βοιωτίας

Read More »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αδειών χρήσης RDBMS και support (ORACLE DATABASE) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αδειών χρήσης RDBMS και support (ORACLE DATABASE) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα

Read More »

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας & πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας για τρία έτη

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Π.Ε. Βοιωτίας & πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας για τρία έτη

Read More »

Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης Μαυρομάτα – Ορια Νομού Ευρυτανίας

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, Τ.Δ/νση:Υψηλάντη 4, Τ.Κ.35131, Λαμία, Πληροφορίες:Στρατηγούλα Κοιλάκου τηλ.2231354252 fax: 22313-54222,email:s.koilakou@pste.gov.gr

Read More »

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε . ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε . ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

Read More »

09636/25-05-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης προμηθειών με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

09636/25-05-2023 Δ Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης προμηθειών με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

Read More »