ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 19.225 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 600 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 19.225 Τ.Μ. ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΡ. 600 ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Read More »

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ενός χιονοδιαστρωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «για την προμήθεια ενός χιονοδιαστρωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Π.Ε.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες

Read More »

81157/2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ 2) ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023

81157/2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίωνγια την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Read More »

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας περιόδου 2022-2023, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας περιόδου 2022-2023, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Read More »

Ανοικτός διαγωνισμός του Έργου: Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών οδικού δικτύου Δ.Δ. Αγράφων προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ24%.

Ανοικτός διαγωνισμός του Έργου: Αποκατάσταση Βλαβών-Κατασκευή Τεχνικών οδικού δικτύου Δ.Δ. Αγράφων προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ24% Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100,

Read More »