Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026

Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών σχ. έτους 2022-2023 στην ΠΕΒ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών νέων δρομολογίων δημόσιων σχολείων για τις ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και του Ειδικού Μαθήματος των

Read More »

Διακήρυξη εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026

Διακήρυξη εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 Τηλ.:

Read More »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.542.500,00 ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 25%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026” ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Read More »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η N. 4 εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η N. 4 εφαρμογη Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την« ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Read More »

Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας για 1 έτος με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας για 1

Read More »