Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2021-2022» Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 199571

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για το έργο «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο

Read More »

96181/12-06-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού (επαναληπτικού) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών: Ναύλωση τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας

96181/12-06-2023 Διακήρυξη Διαγωνισμού (επαναληπτικού) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών: Ναύλωση τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης

Read More »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ν.5/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Άνω Των Ορίων για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ν.5/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Άνω Των Ορίων για την“Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της

Read More »

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 18.835 τ.μ. του αμπλουργικού φυτωρίου ΣΑΑΚ Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου αρ. 605 της Π.Ε. Βοιωτίας

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 18.835 τ.μ. του αμπλουργικού φυτωρίου ΣΑΑΚ Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου αρ. 605 της Π.Ε. Βοιωτίας

Read More »

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 18.710 τ.μ. του αμπελουργικού φυτωρίου ΣΑΑΚ Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου αρ.604 της Π.Ε.Βοιωτίας

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 18.710 τ.μ. του αμπελουργικού φυτωρίου ΣΑΑΚ Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου αρ.604 της Π.Ε.Βοιωτίας ΔΑΟΚ Π.Ε.

Read More »

Διακήρυξη επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 18.835 τ.μ. του αμπελουργικού φυτωρίου ΣΑΑΚ Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου Αρ.601 της Π.Ε.Βοιωτίας

Διακήρυξη επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση έκτασης 18.835 τ.μ. του αμπελουργικού φυτωρίου ΣΑΑΚ Αλιάρτου του Δήμου Αλιάρτου Αρ.601 της Π.Ε.Βοιωτίας ΔΑΟΚ

Read More »