Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο : «Αγωγός εκσυγχρονισμού κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας αντλιοστασίων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου» με Κωδικό CPV: 45232120-9

Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος email:dte@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Τ.Κ. 35131 Πληροφορίες: Γεώργιος Πλαστήρας 22313 54247 διακηρυξη περιληψη οικονομική_προσφορά_έργου_αρ___260324 1.τευχοσ_υπογ_μορνοσ espd-request-v2-9 προυπ

Read More »

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη 2024 και 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100 ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512 E-MAIL: k.kavvouras@pste.gov.gr   διακηρυξη δακοκτονιας περιληψη διακ δακοκτονιας ψπω97λη-ιγι

Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016), έξι (6) αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016), έξι

Read More »

5η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά μαθητών για τα άγονα δρομολόγια & για το νεο δρομ. [54] για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 των δημόσιων σχολικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2023-2026

τηλ.: 2261350273   αναρτεα προσκληση-5η δσα

Read More »

Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητος Π.Ε. Ευρυτανίας στα όρια του Δήμου Καρπενησίου

Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητος Π.Ε. Ευρυτανίας στα όρια του Δήμου Καρπενησίου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2, Τ.Κ.36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΕΒΑΣΤΗ

Read More »

54808/11-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «για τη παροχή υπηρεσιών τροποποίησης έξι (6) υφιστάμενων προθηκών και την κατασκευή τριών (3) προθηκών προβολής εκθεμάτων για την αναβάθμιση της εν λειτουργία έκθεσης του ΚΙΠΕ

54808/11-03-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «γγια τη παροχή υπηρεσιών τροποποίησης έξι (6) υφιστάμενων προθηκών και την κατασκευή τριών (3) προθηκών προβολής εκθεμάτων για την αναβάθμιση της

Read More »