Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα Δρομολόγιαμε κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017  – Νέα Δρομολόγιαμε κριτήριο επιλογής τη Χαμηλότερη τιμή.

Read More »

ΠΕ Φωκίδας:Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μαθητικών δρομολογίων

ΠΕ Φωκίδας:Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) μαθητικών δρομολογίων   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, e-mail: i.xanthouli@fokida.gr, ΤΗΛ.:2265350644, Γιδογιάννου 37-Άμφισσα, 33100 Πληροφορίες: Ξανθούλη

Read More »

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα Δρομολόγια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017  –  Νέα Δρομολόγια»  Στοιχεία επικοινωνίας:  ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση

Read More »

ΠΕ Βοιωτίας: Προκήρυξη τριών (3) δρομολογίων για μεταφορά μαθητών σχ.μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ EΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ TΡΙΩΝ (3)  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕ Βοιωτίας,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών Email:

Read More »

Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων της Π.Ε.Φθιώτιδας

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση

Read More »

Ορθή επανάληψη-Ανακαίνιση κτηνιατρικού εργαστηρίου για τη μεταστέγαση της Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Φθιώτιδας

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  ,προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισµό για την ανάθεση  του  έργου:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ∆.Α.Ο.Κ.  ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ»

Read More »