Π.Ε.Βοιωτίας: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΗΤΟΙ : «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗMMYΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν μηχανήματα προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμού,φωτιές,πλημμύρες) να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ.αρ.

Read More »

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των Νομών Φθιώτιδας – Φωκίδας – Ευρυτανίας (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο : “Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των Νομών Φθιώτιδας – Φωκίδας – Ευρυτανίας (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ    Στοιχεία

Read More »

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των Νομών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των Νομών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ   Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Τεχνικών

Read More »

Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα ∆ροµολόγια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017  – Νέα δρομολόγια για  Ολοήμερα   Στοιχεία επικοινωνίας:

Read More »

ΑΠ 6254/23-11-2016 Ανοικτή διαπραγμάτευση για 11 νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας για ένα σχολικό έτος 2016-17

ΑΠ 6254/23-11-2016 Ανοικτή διαπραγμάτευση για 11 νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας για ένα σχολικό έτος 2016-17   Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

Read More »

Π.Ε.Φωκίδας: Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας για το σχολικό έτος 2016-2017

Πρόχειρος  µειοδοτικός  διαγωνισµός  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαµηλότερη  τιµή  σε  ευρώ  εκ  των  προµηθευτών  των  οποίων  οι  προσφορές  θα  κριθούν  ως  αποδεκτές  µε  βάση  τους 

Read More »