ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ για τα σχολικά έτη 2017-18,2018-19 & 2019-20

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗ 2231354743, 2231351225 ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17PROC006120503_ADAM_AP_2346_28-04-2017.pdf espd-request_SIGNED_STANDARD.pdf espd-request.xml

Read More »

Συντήρηση και συμπλήρωση φωτεινής σηματοδότησης κόμβων στο Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε. (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  διακηρύσσειτην με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ Φ.Π.Α.),   Στοιχεία επικοινωνίας: Περιφέρεια

Read More »

Εκμίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση υλικών και επίπλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση υλικών και επίπλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση

Read More »

ΠΕ Ευρυτανίας:Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου (Έτους 2016)

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου:«Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού δικτύου (Έτους 2016) προυπολογισμού 240.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε.Ευρυτανίας, Δ/νση Τεχνικών Έργων τηλ. 2237352429, Κατσαντώνη

Read More »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Π.) ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Νεκταρία Δροσίνη, τηλ 2237350713. Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική

Read More »