Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας έτους 2017

Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για την υλοποίηση του υποέργου  προμήθειας χρώματος διαγράμμισης οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας έτους 2017   Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Read More »

Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Εύβοιας-Β Φάση

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού έργου: «Καθαρισμός τάφρων και εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Εύβοιας-Β Φάση»   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας, τηλ.2221353818-2221353805, Λεωφ.Χαινά 93-Χαλκίδα, 34100

Read More »

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση  Προκήρυξης για την«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΣΕ» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αριθμ. 121388/3470/9-6-2017 Διακήρυξης(ΑΔΑΜ:17PROC006307815)  

Read More »

Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Σ.Ε., Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα

Read More »

”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ” συνολικού προϋπολογισμού 199.961.73€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Δ/νση Οικονομικού- Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr, τηλ: 2231354744, Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία, Πληροφορίες: Παλαιολόγου Βασιλική DIAKHRYXH_PROMITHEIA_ALATI_ADAM.pdf ENTYPO_OIKONOMIKHS_PROSFORAS.docx TEYD_PROS_SIMPLIROSI.docx

Read More »