Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Ευρυτανίας   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, , Κατσαντώνη 2, πληροφορίες κα Μαρία Τριχιά, τηλ 2237350762 Το  πλήρες

Read More »

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο -2- συστημάτων σειράς προτεραιότητας με χωριστές κεντρικές μονάδες, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την  προμήθεια και εγκατάσταση δύο -2- συστημάτων σειράς προτεραιότητας με χωριστές κεντρικές μονάδες, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών

Read More »

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Σ.Ε.,Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την π.υ. μεταφοράς μαθητών λόγω μη ανάδειξης μειοδότη στον Ανοικτό Διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπ/σης ΦΩΚΙΔ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 37 ΑΜΦΙΣΣΑ ΤΚ 33100ΤΗΛ. ΕΠ. 2265350636 ΦΑΧ 2265350512E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr  PEE_GIA_EKTAKTA_DROMOLOGIA_MA8ITIKWN_11-10-2017.pdf

Read More »

Προμήθεια άλατος αποχιονισμού Π.Ε.Βοιωτίας

Συνοπτικός δημόσιος γιαγωνισμός για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού Π.Ε.Βοιωτίας   Στοιχεία επικοινωνίας: Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών Email: dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350290,FAX: 2261350265               

Read More »