Ορθή Επανάληψη ως προς το Πρωτόκολλο: Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2017-2018

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής

Read More »

Yπηρεσίες μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας                Στοιχεία επικοινωνίας:        Ανδριά

Read More »

Π.Ε.Φωκίδας: Προμήθεια πινακίδων οδικής ασφάλειας-στηθαίων ασφαλείας οδών-υλικά διαγράμμισης οδοστρωμάτων

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ-ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ΄΄   Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ E-MAIL: k.kavvouras@fokida.gr,ΤΗΛ. ΕΠ.

Read More »

Πρόσκληση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης των Η/Υ των υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   Στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε., Τμήμα Προμηθειών, email: v.palaiologou@pste.gov.gr ,

Read More »

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη για τη “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”

Read More »