Β Στάδιο διαγωνισμού: “ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  – ΚΟΡΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ  – ΙΣΤΙΑΙΑ”

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΤΗΛ: 2221353695- 2221353840, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ –  ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.περιληψη _ διακηρυξη β_ σταδιου__κεντρικοσ οδ. αξονασ β.

Read More »

Β Στάδιο διαγωνισμού: “ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  – ΚΟΡΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ”

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 34132, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΤΗΛ: 2221353695- 2221353840, ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ –  ΚΗΛΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   περιληψη _ διακηρυξη β σταδιου____διακλαδωσεισ__ada_κημδης συγγραφη υποχρεωσεων_νεες

Read More »

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό

Read More »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας με προϋπολογισμό 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.500,00€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κ.Σ Εύβοιας με προϋπολογισμό 36.580,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.500,00€ χωρίς

Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της ΠΕ Εύβοιας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Read More »