Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2016

Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο: Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακων Έργων

email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4  Τ.Κ. 35131

Πληροφορίες: Ι.Ζοβοίλης

209151-1836-DIAKIRIKSI.pdf
209151-1836-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: 78ΒΝ7ΛΗ-Ξ3Γ
Αρ. Πρωτ.: 208348/9887/20-12-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 209151/1836/20-12-2016