Π.Ε.Εύβοιας: Σήμανση οδικού δικτύου νομού Εύβοιας (Β΄Φάση)

Π.Ε.Εύβοιας: Σήμανση οδικού δικτύου νομού Εύβοιας (Β΄Φάση)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε.Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ. 2221353818-2221353822, Χαινά 93-Χαλκίδα,34100

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή-Κριτσιμάς Διαμαντής 

208106-1822-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
208106-1822-OK_ESY_ODOPOIIAS.pdf
208106-1822-OK_PROIP.pdf
208106-1822-PER_TIMOLOGIO_ODOPOIIAS.pdf
208106-1822-SAY_FAY_ERGOU.pdf
208106-1822-TEXNIKH_PERIGRAFH.pdf
208106-1822-TEYD_SHMANSH.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 428623,73€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: 6Β417ΛΗ-17Η
Αρ. Πρωτ.: 207028/5537
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 208106/1822/19-12-2016