Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, έτους 2015, στην Π.Ε. Εύβοιας»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευβοίας-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου email:u10707@minagric.gr/karantoni.a@evia.pste.gov.gr- ΤΗΛ 2221353918 & 22213 53910 – Τ.Δ/νση: Χαινά 93, Τ.Κ. 34100
Πληροφορίες: Α. Καραντώνη

55291-346-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 564907,91€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 22/05/2015
Ημ/νία λήξης: 28/05/2015
ΑΔΑ: Ω1397ΛΗ-Σ4Λ
Αρ. Πρωτ.: 51173/4911/21-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 28-04-2015