Π.Ε.Φωκίδας:Αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων έτους 2017

Π.Ε.Φωκίδας: Αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων έτους 2017- Εκχιονισμοί-καθαρισμοί απο παγετό-οδοκαθαρισμοί απο καταπτώσεις οδικού δικτύου-Αναπετάσεις υλικών χειμάρρων μετά πο πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών έργων

email: dte-fok@pste.gov.gr, τηλ.: 2265350563, Fax.:2265350565, Γιδογιάννου 31-Αμφισσα

Πληροφορίες: κ.Χρ.Δημητρέλος

207546-1815-PROSKLHSH_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 00,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
ΑΔΑ: ΩΞ677ΛΗ-3ΤΩ
Αρ. Πρωτ.: 206808/5396/16-12-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 207546/1815/19-12-2016