Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα Δρομολόγια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017  –  Νέα Δρομολόγια»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

τηλ. 2237350713, Γ.Καραισκάκη 1-Καρπενήσι

Πληροφορίες: κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr

207689-1817-PROSKLHSH_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5825,77€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: 7ΤΘΩ7ΛΗ-ΘΩΖ
Αρ. Πρωτ.: 202768/3703/12-12-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 207689/1817/19-12-2016