Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Π.Ε. Εύβοιας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Ευβοίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής-Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου

email: u10707@minagric.gr/karantoni.a@evia.pste.gov.gr, Τηλ.:2221353918,2221353910, Τ.Δ/νση: Χαινά 93-Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Α.Καραντώνη

55296-347-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 67744,45
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 23/04/2015
Ημ/νία λήξης: 14/05/2015
ΑΔΑ: 75Λ77ΛΗ-9ΓΙ
Αρ. Πρωτ.: 51171/4909/21-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 28/04/2015