Π.Ε.Ευρυτανίας:Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα έτη 2016-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την « Προμήθεια και μεταφορά άλατος για τα έτη 2016-2017 2016-2017″(CPV: 34927100-2) της ΠΕ Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 39.928,00€ ευρώ με ΦΠΑ 24%

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

k.karakosta@evr.pste.gov.gr, τηλ.2237350764, Αρ.Τηλεομ.: 2237350764, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 2-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Τ.Κ.36100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

 

203702-1784-TEFXOS_PROKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 39928,00€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 26/02/2024
Ημ/νία λήξης: 26/02/2024
ΑΔΑ: ΩΑΟ47ΛΗ-ΨΔΩ
Αρ. Πρωτ.: 201823/4002/12-12-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 203702/1784/13-12-2016