Προμήθεια άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το έτος 2017

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231354744, Λ.Καλυβίων 2-Λαμία, 35132

Πληροφορίες: Σπαθούλας Εμμανουήλ

202739-1781-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 80000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 26/05/2024
Ημ/νία λήξης: 26/05/2024
ΑΔΑ: 7ΘΦΧ7ΛΗ-ΒΟΖ
Αρ. Πρωτ.: 202305/3208/12-12-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 12-12-2016