Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα

Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός προμήθειας  γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ. 2231353331, 22313-54744, Fax:22313-54730,  Λ.Καλυβίων 2- Λαμία, 35132

Πληροφορίες: Σπαθούλας Μάνος

 

201997-1777-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις
Ημ/νία έκδοσης: 26/02/2024
Ημ/νία λήξης: 26/02/2024
ΑΔΑ: 76Π87ΛΗ-ΩΞΚ
Αρ. Πρωτ.: 201896/6725/12-12-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 201997/1777/12-12-2016