ΑΠ 6688/09-12-2016 Ανοικτή διαπραγμάτευση για 3 νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας για ένα σχολικό έτος 2016-17

ΑΠ 6688/09-12-2016- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 3 ΝΕΑ δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας για ΕΝΑ σχολικό έτος 2016-17 (3  ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠ 6254/2016).

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

τηλ.2231354744, Λ.Καλυβίων 2(πρώην ΜΕΡΥΠ) -Λαμία, 35132

Πληροφορίες: Β.Καλώτας

6688-09122016-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 19363,34€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΩΝΗΔ7ΛΗ-Ψ3Ρ
Αρ. Πρωτ.: 6688/09-12-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 09-12-2016