ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ-Β΄ΦΑΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ-Β΄ΦΑΣΗ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΪΝΑ 93, 35100, ΧΑΛΚΙΔΑ,

ΤΗΛ: 2221353818- 2221353842, ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

200677-1765-ESY.pdf
200677-1765-FAKELLOS_ASFALEIAS_YGEIAS1.pdf
200677-1765-PROIPOLOGISMOS.pdf
200677-1765-PROXEIROS_ILEKTROFOTISMOS.pdf
200677-1765-SAY.pdf
200677-1765-TEYD_YY.0.doc
200677-1765-TIMOLOGIO.pdf
200677-1765-TEXNIKH_PERIGRAFH.pdf
2016-12-09-5358-OE_HLEKTROFVTISMOS-file176.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 17/04/2024
Ημ/νία λήξης: 17/04/2024
ΑΔΑ: Ψ6ΨΓ7ΛΗ-ΠΞΧ
Αρ. Πρωτ.: 200406/5358
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 200677/1765/08-12-2016