ΠΕ Εύβοιας: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου βυζαντινών ναών Αττάλης

ΠΕ Εύβοιας: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου βυζαντινών ναών Αττάλης

 

Στοιχεία επικοινωνίας;

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

τηλ. 2221353818,Λ.Χαινά 93-Χαλκίδα

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή

199677-1755–ESY_ATTALHSTELIKO.pdf
199677-1755–ORTHOPERIGRAFIKO_TIMOLOGIO_OIK.pdf
199677-1755–PROXEIROS_ATTLHS.pdf
199677-1755–TELIKOS_PROIPOLOGISMOS.pdf
199677-1755–TEXNIKH_PERIGRAFH.pdf
199677-1755–2016-11-25_YYYD_v1.0.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 65000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: ΨΡΣ97ΛΗ-Γ23
Αρ. Πρωτ.: 199413/5338
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 199677/1755/07-12-2016