Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας ΠΕ Φθιώτιδας

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Φθιώτιδας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,

email: u10305@minagric.gr, Τηλ.:2231353117, Fax:2231025114, Ταχ.δ/νση: Ε.Βενιζέλου 1-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Δ.Αλεξίου ,Α.Μαντζώρος

55261-345-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 110223,14€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2015
Ημ/νία λήξης: 25/05/2015
ΑΔΑ: ΩΔΛΕ7ΛΗ-03Φ
Αρ. Πρωτ.: 51942/3755/21-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 55261/345/28-04-2015