Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, με Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά για τo σχολικό έτος 2016-2017

Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, με Μισθωμένα Μικρά  – Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί  – Δ.Χ. Επιβατικά για τo σχολικό έτος 2016-2017 κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ , Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στα τηλέφωνα 2221353710  -κα Γιαννουλάκου Αγγελική, 2221353743 – κα Γαβρίλη Ελένη ,2221353706 – κα Ανδρίτσου Παρασκευή και 2221353711  -κος Παπακυριακού Κυριάκος

199670-1754-ADA_PROSKLHSHS.pdf
199670-1754-IPEFTHINI_DILOSI_DIAPRAGMATEFSIS.pdf
199670-1754-PINAKAS_DROMOLOGION.pdf
199670-1754-IPEFTHINI_DILOSI_DIAPRAGMATEFSIS.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 29208,70€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 24/04/2024
Ημ/νία λήξης: 24/04/2024
ΑΔΑ: 6ΣMΔ7ΛΗ-5Ψ6
Αρ. Πρωτ.: 199356/7350/07-12-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 199670/1754/07-12-2016