Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των Νομών Φθιώτιδας – Φωκίδας – Ευρυτανίας (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο : “Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των Νομών Φθιώτιδας – Φωκίδας – Ευρυτανίας (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

τηλέφωνο 2231352681, Λεωφόρος Καλυβίων 2 3ος όροφος  35132 ΛΑΜΙΑ

Πληροφορίες: Αθανάσιος Ζιαγκοβάς

194121-1715-TEFXH_DIMOPRATISIS.rar

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 239500,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
ΑΔΑ: Ω9ΝΕ7ΛΗ-Μ4Ν
Αρ. Πρωτ.: 186366/5790/18-11-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 194121/1715/30-11-2016