Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των Νομών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των Νομών Εύβοιας – Βοιωτίας (Χρήση 2014-2017)-Β΄ΦΑΣΗ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

τηλέφωνο 2231352681, Λεωφόρος Καλυβίων 2 3ος όροφος  35132 ΛΑΜΙΑ

Πληροφορίες: Αθανάσιος Ζιαγκοβάς

 

 

194090-1714-TEFXH_DIMOPRASIAS.rar

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 219500,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/05/2024
Ημ/νία λήξης: 28/05/2024
ΑΔΑ: ΩΧΜΜ7ΛΗ-5ΨΚ
Αρ. Πρωτ.: 184514/5724/16-11-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 194090/1714/30-11-2016