Μεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017 – Νέα ∆ροµολόγια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2016-2017  – Νέα δρομολόγια για  Ολοήμερα

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.E.Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

o.giannioti@evr.pste.gov.gr,  Tηλέφωνο  : 2237350713, Αριθμ. Τηλεομ.  : 2237350726, Ταχ. Δ/νση  : Γ. Καραϊσκάκη 1,Ταχ. Κώδικας  : 36100, Καρπενήσι

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

192494-1697-PROSKLISI_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 19123,45€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 24/04/2024
Ημ/νία λήξης: 24/04/2024
ΑΔΑ: ΨΕΔ97ΛΗ-8Μ4
Αρ. Πρωτ.: 187811/3470/28-11-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 192494/1697/28-11-2016