ΑΠ 6254/23-11-2016 Ανοικτή διαπραγμάτευση για 11 νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας για ένα σχολικό έτος 2016-17

ΑΠ 6254/23-11-2016 Ανοικτή διαπραγμάτευση για 11 νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φθιώτιδας για ένα σχολικό έτος 2016-17

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

τηλ. 2231354744, Λ.Καλυβίων 2-Λαμία

Πληροφορίες: Β.Καλώτας

 

189991-1676-PROSKLISI_EKDILOSIS_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 95884,49
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 26/05/2024
Ημ/νία λήξης: 26/05/2024
ΑΔΑ: Ω6ΒΜ7ΛΗ-Ξ1Χ
Αρ. Πρωτ.: 6254/23-11-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 189991/1676/23-11-2016