Δολωματικός ψεκασμός ελαιοδέντρων έτους 2015 στην ΠΕ Φθιώτιδας

Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του

Δάκου Ελιάς,έτους 2015,στην Π.Ε. Φθιώτιδας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε.Φθιώτιδας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,

email: U10305@minagric.gr, Τηλ.:2231021209,Fax: 2231025114, Τ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 1-Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Α.Μαντζώρος

55085-344-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 764350,08€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 21/04/2015
Ημ/νία λήξης: 28/05/2015
ΑΔΑ: 7ΒΦ57ΛΗ-5ΘΑ
Αρ. Πρωτ.: 51937/3750/21-04-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 55085/344/28-04-2015