Διακίνηση εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη  μειοδότη  διακίνησης εγγράφων  και  δεµάτων  προς  το  εσωτερικό  για  την  κάλυψη  των  ταχυδρομικών αναγκών  των  Υπηρεσιών  της  Π.Ε.  Εύβοιας  και  των  Δ/νσεων  Α’/θμιας  και  Β’/θμιας
Εκπαίδευσης  του  νομού,  χρονικής  διάρκειας  από  την  υπογραφή  της  σχετικής σύμβασης έως 31/12/2017».

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,Τμήμα Προμηθειών

Email: andritsou.p@naevias.gr, FAX :  2221036073   Ταχ. Δ/νση : Χαϊνά 93- Χαλκίδα, 34100      
 
Πληροφορίες:  τηλ.22213-53710, 22213-53743, 22213-53706 και 22213-53711 (κ. Γιαννουλάκου  – κ. Γαβρίλη  – κ. Ανδρίτσου  – κος Παπακυριακού)

189195-1666-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 42000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2024
Ημ/νία λήξης: 25/06/2024
ΑΔΑ: ΨΒ0Θ7ΛΗ-198
Αρ. Πρωτ.: 188627/6967/22-11-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 189195/1666/22-11-2016