Εκμίσθωση του κυλικείου του νέου Διοικητηρίου επί της Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προκήρυξη για  Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με προφορικές προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του νέου Διοικητηρίου επί της Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: m.spathoulas@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 –  , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Σπαθούλας Εμμανουήλ

 

 

Prosklisi_kilikeio.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 24000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2024
Ημ/νία λήξης: 25/06/2024
ΑΔΑ: ΩΨΥ77ΛΗ-Τ68
Αρ. Πρωτ.: 186149/6075
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 186257/1643/17-11-2016