Προμήθεια συστημάτων σκίασης στα γραφεία που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφόρος Καλυβίων 2,Λαμία)

Προμήθεια συστημάτων σκίασης στα γραφεία που στεγάζονται στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφόρος Καλυβίων 2,Λαμία)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

τηλ.22313-54744,Λ.Καλυβίων 2-Λαμία,35132

Πληροφορίες: Σπαθούλας Μάνος

 

PROSKLISI__ROLOKOYRTINES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 8400,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2024
Ημ/νία λήξης: 25/06/2024
ΑΔΑ: 7Γ747ΛΗ-Χ73
Αρ. Πρωτ.: 185331/6026
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 185387/1635/16-11-2016