Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί υπολογιστές και επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και επίπεδες οθόνες) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού εκατόν εξήντα μία χιλιάδων και διακοσίων ενενήντα ευρώ (161.290,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή».

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: m.spathoulas@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 –  , Ταχ. Δ/νση: Λ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Σπαθούλας Εμμανουήλ

175043-1521-DIAKIRIKSI.pdf
175043-1521-DIEFKRINISEIS_EPI_TEXNIKON_PRODIAGRAFON.pdf
ORTHI_EPANALIPSI_DIEYKRINISEON.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 199999,60€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: 62Φ47ΛΗ-ΙΔΞ
Αρ. Πρωτ.: 174819/5532/02-11-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 175043/1521/02-11-2016