ΠΕ Βοιωτίας: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης τριών (3) δρομολογίων για μεταφορά μαθητών σχ.μονάδων Π.Ε.Βοιωτίας

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης(χωρίς δημοσίευση προκήρυξης)  τριών (3) δρομολογίων για μεταφορά μαθητών σχ. μονάδων Π.Ε. Βοιωτίας

 

 

          Στοιχεία επικοινωνίας:  

                                                                                 
         Π.Ε.Βοιωτίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών                         

         dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 22613 50290-270, FAX: 22613 50265, Φίλωνος 35-39,ΛΙΒΑΔΕΙΑ,32100            

         Πληροφορίες :  Δέσποινα Μακρή

 

 

168242-1436-PROSKLISI_SE_DIADIKASIA_DIAPRAGMATEFSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 10696,74€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: ΩΥΜ47ΛΗ-ΗΛΔ
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.5343/21-10-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 168242/1436/24-10-2016