Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός  προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων, της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

email: m.spathoulas@pste.gov.gr , τηλ: 2231354744 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Καλυβίων 2, 35132, Λαμία,

Πληροφορίες: Σπαθούλας Εμμανουήλ

167910-1430-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 74400,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Οχήματα: ανταλλακτικά - εξαρτήματα
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: 6Λ497ΛΗ-94Π
Αρ. Πρωτ.: 167712/5266/21-10-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 167910/1430/21-10-2016