Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει διαγωνισμό με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του Ν. 442/2016 για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17(ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΙΤΣΙΩΤΑ)»

Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκηρύσει διαγωνισμό με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του Ν. 442/2016 για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 16 ΚΑΙ 17(ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΙΤΣΙΩΤΑ»

Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

Τ.Δ/νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 4, Τ.Κ.35131, Λαμία, Πληροφορίες:ΜΑΚΡΗΣ ΑΡ. τηλ.: 22313-54230 fax: 22313-54222,

email:a.makris@fthiotida.pste.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΤ ΠΡΟΣΚΛ ΥΠΟΕΡΓΟ4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟ4

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ4

ΕΣΥ ΥΠΟΕΡΓΟ4

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _ 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2000000,00€
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 27/10/2021
Ημ/νία λήξης: 16/11/2021
ΑΔΑ: 6ΡΜΘ7ΛΗ-ΩΕ0
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email