Εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας

Η  ∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού  της  Π.Ε.  Εύβοιας  προκηρύσσει  ∆ηµόσιο  Ανοικτό Πλειοδοτικό  ∆ιαγωνισµό  µε  προφορικές  προσφορές  για  την  εκµίσθωση  του  κυλικείου  του Μεγάρου  της  Π.Ε.  Εύβοιας,  επί  της  οδού  Λ.  Χαϊνά93  στη  Χαλκίδα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Π.Ε.Εύβοιας ,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

giannoulakou.a@naevias.gr, Τηλ.22213-53710, 22213-53711, Λ.Χαινά 93 – Χαλκίδα, 34100
 

Πληροφορίες: Αγγελική Γιαννουλάκου

 

163690-1382-DIAKIRIKSI_DIAGONISMOU_KILIKEIOU.pdf
163690-1382-PERILIPSI_DIAGONISMOU_KILIKEIOU.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 78000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 15/06/2024
Ημ/νία λήξης: 15/06/2024
ΑΔΑ: ΩΕΒ27ΛΗ-Ν75
Αρ. Πρωτ.: 163216/5973
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 163690/1382/14-10-2016