ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών “μίσθωσης διαμορφωτήρα γαιών – ισοπεδωτή για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας Δ.Ε. Αγράφων ΠΕ Ευρυτανίας”

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες κα Ουρανία Γιαννιώτη, τηλ 2237350713 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

3979 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

 

 

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 33480
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 20/10/2021
Ημ/νία λήξης: 25/10/2021
ΑΔΑ: 21PROC009396476
Αρ. Πρωτ.: 233500/3979
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 234564/2509
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email